Skuteczna modlitwa: Seria Życie Chrześcijańskie, #2 PDF

Title Skuteczna modlitwa: Seria Życie Chrześcijańskie, #2
Author Al Danks
Publisher Alton Danks
Category Christianity
Released Date 2022-07-09
Language Język polski
Format EPUB / PDF
Pages 97
Total Downloads 5
Total Views 115
Rating
0/5 (0 ratings)

Summary

Biblia nie podaje nam definicji modlitwy. Daje nam jednak wiele przykładów modlitwy. Na podstawie tych przykładów możemy zrozumieć, czym jest modlitwa, o jakie rezultaty należy się modlić i jak się modlić. Oprócz tych przykładów, Biblia zawiera również wiele deklaracji, które mówią nam, czego wymaga się od nas, abyśmy modlili się skutecznie.

 

Mimo że istnieje wiele różnych rodzajów modlitwy, znajdujemy kilka wspólnych elementów. Wszystkie modlitwy obejmują werbalną komunikację z Bogiem i moc Bożą (Słowo Boże i wiara). Każda modlitwa działa również w celu osiągnięcia rezultatu.

 

Zastosowanie Słowa Bożego przez wiarę i uzyskane rezultaty są ograniczone przez wymagania zadeklarowane w Piśmie Świętym. Zastosowanie mocy fizycznej jest regulowane przez prawo fizyczne. Nie powinno być zaskoczeniem, że zastosowanie mocy duchowej jest regulowane przez prawo duchowe i że wymagania zadeklarowane w Piśmie Świętym odpowiadają prawom duchowym, które rządzą modlitwą.

 

Skuteczna modlitwa przygląda się temu, co Biblia mówi nam o modlitwie i dzieli się wglądem w to, dlaczego się modlimy, czym jest modlitwa, proces...


Reviews

Rate & write a review