Duchowy wzrost: Seria Życie Chrześcijańskie, #8 PDF

Title Duchowy wzrost: Seria Życie Chrześcijańskie, #8
Author Al Danks
Publisher Alton Danks
Category Christianity
Released Date 2022-07-09
Language Język polski
Format EPUB / PDF
Pages 138
Total Downloads 50
Total Views 121
Rating
0/5 (0 ratings)

Summary

Duchowy wzrost to zmiana i wzrost duchowej natury naszej istoty. Obejmuje on duchową przemianę i wzrost do dojrzałości i dopełnienia.

 

Dojrzałość duchowa ma dwie kluczowe cechy: rozeznanie i samokontrolę. Rozeznanie jest niezbędne do samokontroli.

 

Kiedy osiągniemy duchową dojrzałość, nie będziemy już dziećmi miotanymi przez oszustwo.

 

I dał apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby wyposażyli świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do dojrzałego człowieczeństwa, do miary, jaką jest pełnia Chrystusowa, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi przez fale i unoszonymi przez każdy wiatr nauki, przez chytrość ludzką, przez przebiegłość w podstępnych zamiarach. (Efezów 4:11-14).

 

Dojrzała osoba ma wyćwiczone zmysły, aby rozróżniać dobro i zło.

 

Stały pokarm jest dla duchowo dojrzałego człowieka, który przez ciągłe używanie wyćwiczył swoje zmysły, aby odróżniać dobro od zła. (Hebrajczyków 5:14).

 

Tak więc wzro...


Reviews

Rate & write a review